Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het jaar 1424 werd hij buiten de St. Catrijnenpoort (te Utrecht ?) vermoord, waarvan verdacht werd Johan Helmich, die echter in 1433 zijn onschuld kon bewijzen. Hij huwde Alijd Uytterlier (8) (dochter van Symon Uytterlier van Dorp en van Clementina van den Bouchorst).

Uit welk huwelijk waren drie zonen.

A. Arent van Hodenpijl, Ridder, Bailluw van 's Gravenhage. In 1467 was me*Jan van Hodenpijl onder de 59 Edelen, die als stemhebbend ter vergadering van de drie Staten in Holland waren opgeroepen. Hij huwde met Cornelia Ruychrok van de Werve (dochter van Jan Ruychrok van de Werve en van Soete van Domburg).

Uit hun huwelijk sproten de navolgende

vijf kinderen:

a. Joris van Hodenpijl. (Hij komt in sommige stukken voor onder den naam van George). Hij wordt genoemd onder de Ridders en Edelen die van 1477 1500 zijn bekend geweest. Hij huwde met Joanna Cock van Oppijnen. Hun huwelijk was kinderloos.

Sluiten