Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2v Dirck van Hodenpijl, die volgt IX.

3. van Hodenpijl, zij werd ge¬

schaakt door Lodewijk Pous en is daarmede gehuwd.

IX. DIRCK VAN HODENPIJL (13), Ridder. Als een der hardnekkigste bestrijders der Kabeljauwschen werden zijn goederen geconfisqueert en hij vogelvrij verklaard. In 149° werd hij bij Brouwershaven gevangen genomen en kort daarop met Walraven en Anthony van Brederode en meer anderen te Dordrecht onthoofd. Hij huwde Alyd van Brederode, bij wie hij vier kinderen had.

1. Dirk van Hodenpijl, gesneuveld voor Brouwershaven in 1490, zonder, voor zoo verre men weet, kinderen na te laten.

2. Hendrik van Hodenpijl, gesneuveld voor Brouwershaven in 1490, zonder, voor zoo verre men weet, kinderen na te laten.

3. Een dochter, jong en ongehuwd overleden.

4. Aldert van Hodenpijl (zie Inleiding, pag. 77), die volgt X.

X. ALDERT VAN HODENPIJL. Hij komt ook voor onder den naam Dirk of Diederich en

Sluiten