Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

op hem zou het liedje zijn gemaakt »Diederich uyt den huyse." In het »Biographisch Woordenboek van Van der Aa" komt hij voor als Albert, hetgeen onjuist is, blijkens de registers te Schiedam. Hij kwam als kind met zijn moeder te Schiedam, zonder middelen, daar de goederen van zijn oom in 1477 verbeurd waren verklaard en die zijns vaders in 1490. Hij huwde twee maal, i°. met Rosa Sootgens (14) (dochter van Steven Sootgens, Schepen van Roemerswaal en van ). Hij hertrouwde

met Neeltje Gothe of Gotten.

Uit het eerste huwelijk waren drie kinderen.

1. Jan Aldertszn Hodenpijl, geboren te Schiedam in 1502. Hij komt in publieke stukken niet anders voor dan Jan Aldertzn. Hij wordt in de familie-aanteekeningen »Burgemeester van Schiedam" genoemd en overleed aldaar in 1557. Hij huwde Cornelia Muys van Holy.

2. Alijd Aldertsdr Hodenpijl, geboren te Schiedam. Zij huwde Jan Mydigal (15), Schiltknape.

Uit hun huwelijk was één dochter.

3. Arent of Ariën Aldertszn Hodenpijl, die volgt XI.

Sluiten