Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Delft in de Oude Kerk, gehuwd te den 12eu April 1589 met Ewoud Jacobszn Brand, Burgemeester en Secretaris van 's Gravenhage, Griffier van de Grafelijkheidsleenen van Holland en Stadhouder en Griffier van de leenen Naaldwijk en Polanen. Hij overleed den ioen December 1591.

Uit hun huwelijk sproten twee kinderen.

B. Pietertje van Hodenpijl (20), geboren te Delft en aldaar overleden den 2gen Juli 1602. Zij huwde Daem Isackzn van der Graft (21) (zoon van Isack Symonszn van der Graft en van Magteld Claesdr de Waert), overleden te Delft den 2Óen November 1601.

Uit hun huwelijk was o. a. één dochter Elisabeth, die huwde Dirk Adriaanszn van Bleiswijck, Burgemeester van Delft, enz.

C. Adriaan van Hodenpijl (22), Stalmeester en Capiteijn van een Kompagnie Voetknechten van Prins Hendrik van Nassau. Op zijn grafzerk in de Nieuwe Kerk te Delft wordt hij > Ridder" genoemd. Hij onderscheidde zich in October 1605 bij het gevecht nabij Mühlheim, door een Spaanschen Ritmeester, die den Prins aanviel,

Sluiten