Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Jacob Hodenpijl, gedoopt te Schiedam den ien Maart 1617.

XIII. ALDERT JACOBS HODENPIJL (25), geboren te Schiedam in 1580, overleden aldaar den 24en September 1630, gehuwd te Schiedam den 23en November 1611 met Neeltje Jacobsdr, geboren te Delft en overleden te Schiedam den 30en December 1654. (Zij hertrouwde 9 April 1635 te Schiedam met Hans van den Burch, weduwnaar).

Zij hadden de navolgende drie kinderen:

1. Jacob Alderts Hodenpijl, geboren te Schiedam den 12en September 1612 en aldaar begraven den 2en April 1681, gehuwd te Schiedam den 25en September 1639 met Jacobmijntje Claes Cool (dochter van Claes Jacobs Cool en van Maria Pietersdr).

Uit hun huwelijk was één zoon Aryen.

2. Adriaan Alderts Hodenpijl, die volgt XIV.

3. Jan Alderts Hodenpijl, Burgemeester der stad Schiedam, Gecommitteerde Raad, van wege deze stad in het Collegie van de Admiraliteit op de Maas te Rotterdam, geboren te Schiedam den i7en Augustus 1616 en aldaar begraven den 27en September 1683. Hij is niet gehuwd geweest.

Sluiten