Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pierson, gedoopt te Schiedam den 2 3en Mei 1681. (Getuygen de heer Johan Hodenpijl, Out-Burgemeester en juffrouw Adriana van Bueren en Barbara Sparenberg).

3. Mr. Jacob Hodenpijl, Advocaat en Rentmeester van de Oranje-Polder, geboren te Schiedam den 28en Mei 1643. Hij huwde Jannetje Isaacksdr.

Uit dit huwelijk was één zoon. a. Jacobus Hodenpijl, Advocaat en Rentmeester van Z. H. den Prins van Oranje, gedoopt te den I9en December

1673.

4. Cornelia Hodenpijl (28), geboren te Schiedam den 5en Juni 1647 en aldaar ongehuwd overleden den 27en Maart 1694.

5. Jan of Johannes Hodenpijl, die volgt XV.

6. Adriaan Hodenpijl, gedoopt te Schiedam den i9en Mei 1652.

7. Johanna Hodenpijl. Zij huwde te Rotterdam den 9en April 1684 met Otto van Voorst.

XV. JAN of JOHANNES HODENPIJL (29), Burgemeester van Schiedam, Hoofd-Ingeland van Schieland en Deken van het Schoenmakers-

Sluiten