Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den 25en October 1754, gehuwd te Schiedam den 20en April 1733 met Maarten Penning (35), Notaris te Schiedam, geboren te Schiedam den 7en October 1707, overleden aldaar den ien Maart 1781.

6. Elisabeth Hodenpijl, gedoopt te Schiedam den 6en Augustus 1721, begraven aldaar den 2en Maart 1795. Zij huwde met Jan van Es, Secretaris der vrije Heerlijkheid Kethel.

XVII. HESTER HODENPIJL *) (36), geboren te Schiedam den 1 ien Juli 1708, overleden te Lommei (Belgie) den ioen Februari 1738. Zij huwde te Schiedam den 23en Juli 1727 met Paulus Gijsberti f), Ontvanger van de Convoyen en Licenten te Lommei, gedoopt te Amsterdam den ioen Juni 1707, begraven te Veldhoven den i4en September 1782. Bij hun ondertrouw te Schiedam op den 3en Juli werd Paulus Gijsberti geassisteerd door zijn neef en nicht Mr. Ghaspar van Kinschot, Hoofdofficier, Burgemeester en

*) Deze Hester was vermoedelijk de laatste vrouwelijke afstammelinge van het Geslacht Hodenpijl. (Zie Inleiding).

f) Zijn nakomelingen namen den naam Hodenpijl aan en noemden en schreven zich Gijsberti Hodenpijl. (Zie Inleiding en blz. 105).

Sluiten