Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met Arnoldus Ross (zoon van Hendrik Ross en van Anna Catharina Timmermans), Predikant te Veldhoven bij Eindhoven, geboren te Veldhoven den 28en October 1726 en aldaar overleden den i4en April

1783-

Uit hun huwelijk waren zes kinderen.

2. Anthony Gijsberti Hodenpijl, die volgt VI.

■ 3. Jan Gijsberti Hodenpijl, Schepen van Batavia, geboren te Schiedam den 17en October 1735, overleden te Middelburg den 20en April 1809, hij werd den 2 5en April begraven in de Oude Kerk aldaar. Hij huwde voor de eerste maal te Batavia den i2en September 1773 met Rosina Magdalena Kircher (43), geboren te Batavia den i5en September 1740 en aldaar overleden. Hij huwde ten tweede male te Bergen op Zoom met Anna Elisabeth Beekman.

Uit het eerste huwelijk waren twee kinderen, die volgen; het tweede huwelijk was kinderloos.

A. Diederik Paulus Gijsberti Hodenpijl, Griffier in het kanton Oss, geboren te Batavia den 20en Juli 1774, overleden te Oss den i6en September 1836. Hij huwde

Sluiten