Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit hun huwelijk werden de navolgende twee kinderen geboren:

a. Sara Anna Johanna Gijsberti Hodenpijl, geboren te Rotterdam den 8en Maart 1838 en aldaar gehuwd den 4en October 1865 met George Henry James Elliot Boswell, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Referendaris aan het Ministerie van Koloniën, bekend dichter, geboren den i7en Februari 1830, overleden te Voorburg den i8en Juni 1874.

b. Alberta Alijda Gijsberti Hodenpijl, geboren te Rotterdam den 20en Februari 1840 (zie blz. 132).

B. Catharina Margaretha Gijsberti Hodenpijl, geboren te Schiedam den 23en November 1803, ongehuwd overleden te 's Gravenhage den 3en Juni 1888.

9. Antony Gijsberti Hodenpijl, Korenwijnstoker en Koopman te Schiedam, geboren te Schiedam den 7en November 1777, overleden aldaar den ioen Augustus 1826, gehuwd te Schiedam den 22en November 1800 met Maria Schut (dochter van Matthijs Schut en van Jeannetta Wilhelmina Zillesen), geboren te Schiedam den 5en Augustus

Sluiten