Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongehuwd overleden te 's Gravenhage den i5eD Juni 1877.

11. Isaak Gijsberti Hodenpijl, die volgt VII.

VII. ISA AC GIJSBERTI HODENPIJL (52), Medicinae Doctor, Lid der Geneeskundige Maatschappij te Berlijn, Ouderling der Waalsche Gemeente te Rotterdam (tweelingbroeder van Hendrik Philippus voornoemd), geboren te Schiedam den i6en Februari 1780, overleden te Rotterdam den 13" October 1837, gehuwd te Leiden den i7en November 1803 met Maria Petronella Alida Wierts van Coeiioorn (dochter van Franciscus Jacobus Wierts van Coehoorn, Schout bij Nacht en van Sara Maria Rijke) (53), geboren te Curagao den 7en Juli 1782, overleden te Gouda den 6en Februari I853-

Uit hun huwelijk waren de navolgende tien kinderen:

1. Antoinette Henriette Jeanne Gijsberti Hodenpijl, geboren te Rotterdam den uen Februari 1805, ongehuwd overleden te 's Gravenhage den i8en Mei 1890.

2. Fran£ois Marie Theodore Gijsberti Hodenpijl, die volgt VIII.

Sluiten