Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. Eugene Gijsberti Hodenpijl, geboren te Plainfield den ioen December 1863, Dr. en Hoogleeraar in de Geneeskunde te NewYork, gehuwd den 29en April 1891 te New-York met Amelia Worthington Kellog, kinderloos overleden te New-York den nen Juni 1892. Hij hertrouwde den i6en April 1895 met Marie Dupuy Fahys, geboren te West-Hoboken den 19en October 1868 (dochter van Joseph Fahys en van Maria L. Fahys), uit welk huwelijk een zoon werd geboren.

G. Louis Albert Gijsberti Hodenpijl, geboren te Plainfield den ioen Juni 1866, is jong gestorven.

H. Antoinette Jeanne Gijsberti Hodenpijl, geboren te Brooklijn den 2óen Mei 1868, gehuwd aldaar den 30en October 1889 met Mr. George Ernest Faiiys Josephszn.

10. Louise Henriette Elisabeth Gijsberti Hodenpijl, geboren te Rotterdam den 2óea Maart 1829, overleden aldaar den i4en April d.a.v.

VIII. FRANgOIS MARIE THEODORE GIJS-

Sluiten