Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERTI HODENPIJL (55)1 Medicinae Doctor van 1832 tot 1833 te Schiedam, van 1834 tot 1848 te Sliedrecht en van 1848 tot 1887 te Delft. Hij was gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis, Mede-oprichter van de Groninger Flankeur-Compagnie. Te Delft was hij President van verschillende genootschappen, o. a. van de Vrijmetselaarsloge »Silentium"; van de Confrerie Diletto et Arme; van Tandem fit Surculus Arbor; van het Metalen Kruis, afdeeling Delft; van het Comité van het Roode Kruis en van de Watersnood-Commissie. In 1868 werd hij benoemd tot Kapitein der Weerbaarheid-Vereeniging .Frederik Hendrik". Hij werd geboren te Rotterdam den 8en November 1806, en overleed te Delft den 2 7en Augustus 1887. Hij huwde te Schiedam den 2ÖenJuni 1835 met Cornelia Maria Veth (56) (dochter van Jan Veth en van Maria Jacoba van Leeuwen), geboren te Schiedam den 4en Augustus 1811, overleden te Delft den 2 2en Februari 1896.

Uit hun huwelijk sproten de navolgende zeven kinderen:

1. Henri Jan Isaac Gijsberti Hodenpijl, geboren te Sliedrecht den i8en Augustus 1836 en in datzelfde jaar overleden.

Sluiten