Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PIELAT,

PIELAT VAN BULDEREN.

Wapen Pielat. In blauw een zilveren menschenvoet met zes teenen, vergezeld in den rechter- (heraldisch) bovenhoek van een gouden zespuntige ster. Gekroonde helm. Helmteeken: een gouden zespuntige ster tusschen een vlucht van blauw en goud. Dekkleeden: blauw en goud.

Wapen Pielat van Bulderen. Gedeeld, a. Het wapen Pielat. b. In zilver een groen hulsblad, beladen met gouden schild. Gekroonde helm. Helmteeken als dat van Pielat. Dekkleeden: Rechts (herald.) blauw en goud, links (herald) groen en zilver.

Het geslacht Pielat is van Franschen oorsprong en was eertijds gevestigd in het Prinsdom Oranje. De stamvader van den Nederlandschen tak dezer familie is Phinéas Pielat, die volgt I.

De descendenten van Barthelemy Pielat, die waarschijnlijk een broeder was van genoemden Phinéas, nemen wij in de aanteekeningen op.

I. PHINÉAS PIELAT (i), geboren in het Prinsdom Oranje in 1645. Hij werd in 1665 ingeschreven als student te Genève, was in 1669 predikant te la Gorce, daarna te Villeneuve de Berg in

Sluiten