Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vivarais en werd van daar beroepen als predikant bij de Waalsche Gemeente te Rotterdam, waar hij den i2en Februari 1673 in zijn ambt werd bevestigd. Hij stierf in 1700 en huwde tweemaal.

Voor de eerste maal te Overschie den 2gea April 1674 met Charlotte Marie de Bêchevel de Blagny (dochter van Jonckheer Gabriel de Bêchevel de Blagny en van Adriana de Blocq). Zij is gedoopt te Bergen op Zoom den2 7enOctober 1654 (getuigen Jkhr. Charles Mammaecker, Heere van Hofweege en Susanna Maria de Chantraine dit Braucsaut) en overleden te Rotterdam, vermoedelijk bij de bevalling van haar eenig kind.

Hij hertrouwde te Delfshaven den i9en April 1677 met Jeanne de Vernatti (2) (dochter van Louis Philibert de Vernatti, Ridder-Baronet en van Anna de Vigny), geboren te overleden te

Zij stierf na den 2en April 1702 met Claude Bonabell (3), predikant te Canstadt, hertrouwd te zijn.

Uit het eerste huwelijk was één zoon.

1. Franqois Costantijn Pielat de Blagny, die volgt II.

Sluiten