Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lekkerkerk den I5en September 1743, (getuigen Anna Dinksté, Ludovicus Timon Pielat), overleden te Lekkerkerk den 2 2ea November d.a.v.

3. Ludovicus Martinus Pielat, gedoopt te Lekkerkerk den 2oen December 1744 (getuigen Anna Dinksté en Ludovicus Timon Pielat) overleden aldaar den 4eD Maart 1745 •

4. Ludovicus Martinus Pielat, gedoopt te Lekkerkerk den ien September 1747 (getuigen Anna Dinksté en Ludovicus Timon Pielat), overleden te

5. Anna Pielat (i i), geboren te Lekkerkerk den 5en Maart 1748 (getuige Anna Dinksté), begraven te 's Gravenhage den 2 5en Januari 1809. Gehuwd aldaar den en November 1777 (ondertrouwd 9 November) met Pieter Roskes, geboren te overleden te (zoon van

en van )•

6. Willem Diderik Pielat, die volgt IV.

7. Joannes Alexander Pielat, geboren te Lekkerkerk den I3en Februari 1754, gedoopt 24 Februari 1754, (getuige Anna Cecilia de Prato, huysvrou van Govert van Bylandt, secr. van Jaarsveld), overleden

Sluiten