Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederika Dorothea Zenker), Kapitein der Infanterie, geboren te Utrecht den 8en December 1835, overleden te Utrecht den i9en Maart 1878.

Zij huwde ten tweede male te Soerabaya den nen October 1882 met Jacobus Sombeek, (zoon van Georgius van Bleijswijk Sombeek en van Johanna van der Hidde), Oud-Officier van Gezondheid in Ned. Indië, geboren te Aarlanderveen den 2en December 1843, overleden te Banjoemaas (?) den i6en April 1895.

3. wllhelmina Henrietta Elisabeth plelat, geboren te Samarang den 2 3en Mei 184 , ongehuwd overleden te Soerabaya den 23en Februari 1885.

4. Caroline Rosalie Pielat, geboren te Soerabaya den i8en September 1852.

5. Victor Pielat, die volgt VII.

6. Maria Dagloria Pielat, geboren te Madura den i3en Juni 1858, overleden te Soerabaya den 4en April 1874.

VII. VICTOR PIELAT, Zoutverkooppakhuismeester te Modjokerto, later te Loemadjong, geboren te Madura den i4eD October 1853. Hij

Sluiten