Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huwde te Soerabaya den 23™ Mei 1882 met Louise van Griesheim, (dochter van

en van ),

geboren te , overleden te

Uit hun huwelijk zijn vijf kinderen.

1. Louis William Pielat, geboren te Soerabaya den ien Januari 1884,

2. Victoire Auguste Pielat, geboren te Soerabaya den i6en Augustus 1885.

3. Ernestine Louise Pielat, geboren te Soerabaya den i3en December 1886.

4. Margo Pielat, g»boren te Modjokerto den den ioeü Januari 1889.

5. Jan Jacob Pielat, geboren te Modjokerto den i4en April 1893.

IIbis. LOUIS TIMON PIELAT (15), was eerst in krijgsdienst, daarna Predikant te Berlicum, Assendelft, Nijmegen en 's Gravenhage, alwaar hij in 1748 Prins Willem V doopte, gedoopt te Rotterdam, den 4e" Juni 1691 (getuigen Thijmen van Schoonhoven en Alida Pijl), overleden te Zaltbommel den 2oen Mei 1750. Gehuwd te Haarlem den eu September 1711 met zijn nicht Alida Adriana de Vernatti (16), geboren te Utrecht den (gedoopt den i2en

Sluiten