Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Januari 1688, getuigen Phinéas Pielat, Aletta Ruyl en Adriana de Vernatti), overleden te 's Gravenhage den en April 1752, (dochter van Philibert de Vernatti Baronet en van Alida Ruyl).

Uit dit huwelijk waren de navolgende drie kinderen:

1. Mr. Pieter Pielat (17), Advocaat voor 't Hof van Holland. Rentmeester van de Exploiten van den Hove van Holland (19 Juni 1743)1 Commissaris van den Raad van den Prins van Oranje, Commissaris van 't Klein Zegel van Holland, gebffen te 's Gravenhage den 1712/3, overleden

te den , gehuwd

te Vlissingen den « Juni 1738 (aangeteekend te 's Gravenhage den ien Juni) met Johanna Grindet, (dochter van Hermanus Grindet, Schout-bij-Nacht en van Aletta van Rijkegem), geboren te

den , overleden te

den

Uit dit huwelijk zijn de navolgende kinderen:

A. Een ongedoopt kind, begraven te 's Gravenhage den en Mei 1739-

B. Hermanus Grindet Pielat, gedoopt

Sluiten