Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

December 1739, overleden te Dordrecht den i8en December 1813.

B. Egidius Henricus Pielat, gedoopt te 's Gravenhage den i6en Februari 1749 (getuigen Mr. Henricus Francken, Outraed der Stad Dordrecht en Johanna Hoogwerff), overleden te 's Gravenhage den en December 1749.

liter. JACQUES CHRISTIAN PIELAT (21), Vendrig bij de Infanterie, daarna Opper-Koopman in Nederl.-Indië, Secunde van Ternate, Kapitein-Militair te Batavia, Gouverneur van Ternate, Raad-Extra-ordinaris, Commissaris over de Zaken van Ceylon, vertrekt anno 1734 naar Nederland, gedoopt te Rotterdam den 27en Augustus 1692 (getuigen Jacques Basnage en Mme de Kreijsmar), overleden te Loosduinen den en Augustus 1740, (begraven te 's Gravenhage 6 Augustus 1740), gehuwd te den

met Amarantha van der Elst (22), (dochter van IJsbrant van der Eist en Athalia Vlaerdingerwout), geboren te Delft den 2 3en Mei 1690, (getuigen Henricus d'Acquet en Sofia Lieftijns), overleden te den

Uit dit huwelijk is een zoon :

Sluiten