Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i. Mr. Diederik Christiaan Pielat, die volgt III.

III. Mr. DIEDERIK CHRISTIAAN PIELAT (23), in 1735 als Hollander genaturaliseerd, Raad te Schiedam (1747—60), Burgemeester (1759) en Schepen (1745, 46, 49, 50, 53, 54, 57 en 1758) aldaar, gedoopt te Ternate den 4en Maart 1722 (getuigen Jacob Comans, representeerende Diederik Durven, Raad-Extra-ordinaris van Ned.-Indië en Maria Soury), overleden te Schiedam den 2en Mei 1760.

Hij huwde te den

met Carolina Jacoba de Lille, gedoopt te 's Gravenhage den i6en Augustus 1722 (getuigen Karei de Lille en Johanna van der Verwe), overleden te Schiedam den 3en Maart 1795 (dochter van Willem de Lille en van Elisabeth Vaillant).

Zij hertrouwde te Schiedam den 31"1 Maart 1761 met Mr. Hendrik van Bulderen, Burgemeester van Schiedam enz. Hij verzocht den jongsten zoon zijner vrouw zijn naam aan te nemen.

Zij huwde ten derde male met Isaac 1 romer, Burgemeester van Schiedam.

Sluiten