Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehuwd te Schiedam den 5en April 1768 met Leonardus den Beer, Heer van Nieuwland, Korteland en 's Graveland, Schepen, Raad en Burgemeester van Schiedam, Lid der Commissie van onderzoek naar de Stadhouderlijke macht, Volksrepresentant in het Prov. Bestuur van Holland (zoon van Mr. Pieter den Beer en van Anna Margaretha van der Heim), geboren te Schiedam den 5en Juli 1743, overleden aldaar den 9en Maart 1806.

5. Everharda Johanna Pielat, geboren te Schiedam den i6en October 175 1, (gedoopt den daarop volgenden dag in de Waalsche Kerk; getuigen vader en moeder in plaats van Elisabeth de Lille en Christiaan Everhardus de Lille parain en maraine), overleden te den ien April

^30, gehuwd te Schiedam den i6en October 1769 met Mr. Gysbert van Staveren, Pensionaris van Schiedam, geboren te 's Gravenhage den 1 over¬

leden aldaar den 8en November 1793 (begraven te Schiedam den i3en d.a.v.).

Zij hertrouwde te 's Gravenhage den en November 1800 (aangeteekend 2 November)

Sluiten