Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boren te Schiedam den i2en December 1776, overleden aldaar den 23en December 1786.

Voor hem is in de kerk te Schiedam een grafmonument opgericht met zijne 8 kwartieren: (Zie bijlagen).

Pielat Vromans

de Lille du Toict

van der ElST van HaTTEM

Vaillant Woessens

3. Diederik Christiaan Pielat van Bulderen, geboren te Schiedam den i8en Januari 1778, overleden te den

17 •

V. Mr. CHRISTIAAN HENDRIK JACOB PIELAT VAN BULDEREN (30), AuditeurMilitair te Groningen, daarna Chef van het Departement van Justitie te 's Gravenhage, geboren te Schiedam den I5en Januari 1775 (gedoopt 22 Januari d.a.v., getuigen Mr. Hendrik van Bulderen en Carolina Jacoba de Lille), overleden te Groningen ('s Gravenhage?) den 2 5eQ December 1807 (begraven te Schiedam den 28en December d.a.v.), gehuwd te Groningen den 1794 met Aleyda Cornelia

Sluiten