Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOOPUYT.

Wapen. Gedeeld, i. In zilver een Fortuna, staande op een gevleugelde blauwe globe en houdende een sluier boven haar hoofd. 2. Doorsneden, a in zilver een zandlooper in natuurlijke kleur, b in rood een groene boom, geplaatst op een grasgrond van dezelfde kleur. Helmteeken: de zandlooper. Dekkleeden: zilver en rood.

Van het geslacht Loopuyt, dat ongetwijfeld tot één der oudste Schiedamsche familiën mag gerekend worden, waren reeds omstreeks 1550, leden te Schiedam gevestigd. Onafgebroken heeft deze familie meer dan drie en een halve eeuw aldaar gewoond.

Het is echter niet mogelijk geweest de geregelde afstamming verder terug te brengen dan tot omstreeks de helft der i7e eeuw, daar de doop-, ondertrouw- en begrafenisregisters te Schiedam vóór dien tijd zeer onvolledig zijn, en doorgaans, vooral in de doopregisters, de geslachtsnamen ontbreken.

De stamvader van het geslacht Loopuyt, waar-

Sluiten