Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van wij de nakomelingschap hieronder geven, is :

1. JAN LOOPUYT, die waarschijnlijk tusschen de jaren 1590 en 1610 te Schiedam geboren werd. Hij overleed aldaar den 29en Mei 1669 en had bij een ons onbekende vrouw, die den 3en April 1675 te Schiedam begraven werd, de navolgende twee zonen:

x. Pieter Janszn. Loopuyt, die volgt II.

2. Jan Janszn. Loopuyt, die volgt IIbis (zie pag. 171).

II. PIETER JANSZN. LOOPUYT. Hij overleed te Schiedam den 7en Februari 1711, en huwde met een ons onbekende vrouw, bij wie hij drie kinderen had die allen volgen.

1. Simon Loopuyt, die volgt III.

2. Leendert Loopuyt. Hij huwde te Schiedam den 2 ien April 1698 met Johanna Huberts van Houten, uit welk huwelijk was één dochter.

a. Helena Loopuyt, gedoopt te Schiedam den 3en Juli 1701, overleden aldaar den 5en Mei 1702.

3. Jan Pieterszn. Loopuyt. Hij is ongehuwd overleden te Schiedam, den 23en Augustus 1687.

Sluiten