Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6en September 1695 en den 2ienSeptember d. a. v. overleden.

3. Hermanus Loopuyt, die volgt IV.

4. Pieter Loopuyt, die volgt Wbis.

5. Simon Loopuyt (3), Kapitein ter Zee bij het EdelMogend Collegie ter Admiraliteit op de Maze, gedoopt te Schiedam den 2 3en Februari 1710, overleden te

den

6. Aaltje Loopuyt, gedoopt te Schiedam den 27en November 171 x.

7. Jan Loopuyt, gedoopt te Schiedam, den 24en Maart 1717 en overleden aldaar den 28en Mei d. a. v.

IV. HERMANUS LOOPUYT (4), gedoopt te Schiedam den 1 Juli 1699, overleden aldaar den i5en November 1737, gehuwd (ondertrouwd) te Schiedam den 28en Maart 1721 met Elisabeth Bakker (5) (dochter van Ary Rochuszn. Bakker en van Grietje Tielemans van der Linde), gedoopt te Schiedam den 5en Augustus 1703, begraven aldaar den 22en Februari 1772.

Zij hadden de navolgende negen kinderen :

x. Ary Loopuyt, gedoopt te Schiedam den

Sluiten