Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4en Januari 1722, overleden aldaar den 30en December 1723.

2. Simonides Loopuyt (6), gedoopt te Schiedam den i4en Mei 1723, overleden aldaar den 6en December 1782.

Hij huwde te Schiedam den 7en October 1767 met Elisabeth Voogd (dochter van Cornelis Voogd (7), Raad en Oud-Burgemeester der stad Schiedam en van Anna Bakker), gedoopt te Schiedam den i8en April 1729, overleden te den

Uit hun huwelijk was één zoon.

a. Hermanus Cornelis Loopuyt, gedoopt te Schiedam den i8en November 1770, overleden aldaar den 2 3en April 1771.

3. Femme Loopuyt, gedoopt te Schiedam den i8en Februari 1725.

4. Ary Loopuyt (8), Kapitein ter Zee bij het EdelMogend Collegie ter Admiraliteit op de Maze, gedoopt te Schiedam den 24en November 1726 en aldaar ongehuwd overleden den ioen Maart 1785.

5. Katharina Loopuyt, gedoopt te Schiedam den i7en October 1728 en aldaar ongehuwd overleden den 2ien September 1809.

Sluiten