Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den 2 ien Mei 1725, overleden aldaar den 24en Mei 1726.

3. Maria Loopuyt, gedoopt te Schiedam den 27en September 1726.

4. Katharina Loopuyt, gedoopt te Schiedam den 2ien November 1728 en aldaar overleden den 2 2en Januari 1729.

5. Simon Loopuyt, gedoopt te Schiedam den 2 ien Januari 1732.

6 en 7. Adriaantje en Cornelia Loopuyt, tweeling, gedoopt te Schiedam den 23en Juni 1734. Beiden aldaar begraven den 7en Juli daaraanvolgende.

IIbis. JAN JANSZN. LOOPUYT (zie pag. 166), geboren te Schiedam en begraven aldaar den 2 7ea Juli 1688. Hij huwde tweemaal.

Voor de eerste maal te Schiedam den ien November 1648 met Ariaantje Cornelisdr., geboren te Nieuwerkerk en overleden (begraven) te Schiedam den 2jen October 1667.

Hij huwde ten tweede male te Overschie den 28en Juli 1669 met Neeltje Jansdr. *), geboren te Schiedam en aldaar overleden den 23en Augustus 1695.

•) Zij zijn ondertrouwd te Schiedam den i3«n Juli 1669.

Sluiten