Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. SEBASTIAAN of CoRSTIAAN RöELANTS * *), die volgt II.

3. Johannes Roelants*), die volgt Hits. (Zie pag. 227).

II. BASTIAAN of CORSTIAAN ROELANTS *), geboren te Breda den

en overleden aldaar den ?

Hij huwde te Breda den i6en November 1643 met Maria Peeters of Pistorius, uit welk huwelijk was één zoon Pieter Roelants, die volgt III.

III. Mr. PIETER ROELANTS, gedoopt te Breda den 8en October 1645, overleden aldaar den 28en December 1705, gehuwd te Breda den ioen October 1678 met Joanna de la Tour, dochter van en van

geboren te Dordrecht den overleden te Breda den

**) Daar de Roomsch-Katholieke Doopboeken te Breda van af 17 Juni 1613 tot 13 Juni 1625 ontbreken hebben wij nóch zijn geboortedatum, nóch dien vanJOHANNES Roelants*) (zeer waarschijnlijk zijn broeder), kunnen vinden.

De doodboeken zijn slechts volledig van af 10 October 1745 tot 2 Januari 1806, zoodat de groote leemte in de sterftedata dezer Genealogie daaraan moet worden toegeschreven.

Sluiten