Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Bernardus Slotboom en van Dominica Adriana Catharina Bouwmeester) (13), geboren te 's Gravenhage den i5en September 1853.

Uit zijn huwelijk zijn de navolgende drie kinderen geboren:

A. Marius Martinus Roelants, Commies bij de Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij, geboren te 's Gravenhage den 20en October 1872.

B. Willem Bernardus Roelants, Ambtenaar bij de Ned. Zuid-Afrik. SpoorwegMaatschappij, geboren te Grave den !5en Juni 1874.

C. Maria Johanna Roelants, geboren te 's Gravenhage den 5en Januari 1885.

6. Louis Roelants, Gepensioneerd 1e Luitenant der Infanterie, geboren te Goudaden 2ien October 1842, gehuwd te Amsterdam den i9en Juli 1873 met Elisabeth Septime Beudt (14), (dochter van Albert Joseph Louis Beudt en Septime Jeanne Fine de Raikem) (15), geboren te Gouda den 20en Mei 1852. Hun huwelijk is kinderloos.

7. Maria Catharina Roelants, geboren te Gouda den 28en September 1844, gehuwd

Sluiten