Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij huwde voor de eerste maal te Overschie den 2Óen Juli 1871 met Johanna Kerdel (dochter van Ary Kerdel, Ridder in de Orde van de Eikenkroon en van Martina Jacoba Gagesteyn), geboren te Schiedam den i8en April 1839, overleden aldaar den iien April 1875.

Hij huwde 20. te Schiedam den ioen Mei 1876 met Clasina Cornelia Martina Jacoba Kerdel (dochter van Michiel Kerdel en van Anna Gagesteyn), geboren te Schiedam den 29en September 1843.

Uit het eerste huwelijk zijn drie kinderen en uit het tweede ook drie kinderen:

A. Johan Hendrik Roelants, Arts, Officier van Gezondheid bij de Koninklijke Nederlandsche Marine, geboren te Schiedam den uen Juni 1872.

B. Henriette Willemina Maria Johanna Roelants, geboren te Schiedam den ien Februari 1874, gehuwd aldaar den i4en April 1899 met Gerard Vormer, Boekhandelaar te 's Gravenhage (zoon van Jan Jacob Vormer en van Diderika Catharina Hubers), geboren te Schiedam den 29ea Juni 1872.

Sluiten