Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN.

KNAPPERT.

In de Ondertrouw-Registers te Maassluis zijn op den 280 Mei 1684 ingeschreven:

Cornklis Knappert J. M. en Maria Jacobs Denik, beyde wonende op de Haven. 11 Juni attestatie gegeven om tot Monster te trouwen.

Zij zijn beiden te Maassluis overleden.

Na een zeer minitieus onderzoek is het ons gebleken, dat er te Maassluis in de oude Registers betreffende het geslacht •Knappert" niets meer te vinden is. Waar dus de voorouders van bovengenoemden Cornelis K. gevestigd waren, kunnen wij niet nagaan.

De eerste van het, in de Genealogie behandelde, geslacht, die zich metterwoon te Schiedam vestigde, was Simon Knappert. Wij vinden n.1. in de «Notulen van den Kerkeraad" van 1710 vermeld, dat met attestatie van Rotterdam den ioen Augustus van dat jaar werd aangenomen Simon Knappert.

Hij woonde met zijne familie op de Schie.

Het blijkt, dat vóór bovenbedoelde Simon K. te Schiedam kwam wonen, aldaar reeds een familie van dien naam gevestigd was. In de Oude Registers treft men er verscheidene aan 'onder den naam van Cnapper, Knapper, Cnappers, Cnappert en ook Knappert.

Dat er tusschen het oorspronkelijk uit Maassluis afkomstige in de Genealogie behandelde geslacht »Knappert" eenig verband bestaat met de hierboven bedoelde familie Cnappert of Knappert is ons niet gebleken, maar toch laten wij alles wat wij betreffende deze familie in de Oude Registers vonden, hieronder volgen:

Sluiten