Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geëxtraheerd uit de Doop-Registers.

24. Februari 1582. Gedoopt 't kynt van Jooris Cnapper, 's kynts name Martyn. Getuygen Joost Jans en Lysbeth Martens.

•? Tuni 1714. Gedoopt 't kind van Jacob Jorisse

J J Knapper en Lena Maartensd. Broek,

fen' Sara.

elfde ouders, kind Maartje. 26 Mei 1726. » » » Anna.

10 April 1729. ^ ï ' Lena.

, October 1740. Gedoopt 'tkind van Robbert Knappert

en Lysbet Feteris, genaamd Tryntje. 28 Februari 1751. Zelfde ouders, Tryntje.

16 Februari I753- * * Jacob.

i* Augustus 1758. * * . Pieter.

7 Augustus 1782. Gedoopt 'tkind van Pieter Knappert en van Jannetie Gouka, genaamd Elisabet. 7 Tanuari 1791. Gedoopt 'tkind van Pieter Knappert en van Francyntje van der Hoeven, gend Elizabet.

11 Maart 1792. Zelfde ouders, genaamd Toanna. 9 April 1793- * ' * Elisabet.

25 Juni 1794- » ' ' Corrynus.

22 Augustus I79S' * * * Pieter.

20 November 1796. » » * fhr.yn,a- ,

12 Juni 1798. 1 1 * Elizabeth. 11 Augustus 1799. * * " A'dnana.

11 October 1800. » » ' Pieternelletje.

31 Maart 9 April 25 Juni 22 Augustus 20 November 12 Juni

11 Augustus

12 October

1792. 1793-

1794.

1795.

1796.

1798.

1799.

1800.

Geëxtraheerd uit de Begrafenis-Registers.

2 Juli 1631. Begraven Maarten Joriss Cnapper, uyt

het Gasthuys.

1 December 1631. Begraven Maartgen Joriss Cnapper, in de Butterstraat, huysvrou van Cornelis Anens

30 October 1670. Begraven een kint van Joost Claes

Knapper. .

20 Augustus 1675. Begraven een kint van Joost Claes

Knapper. _

10 Juni 1678. Begraven een kind van Joost Claes

Knapper. .

3 Juni 1732. Begraven Hendrik Knappert, een kint

uyt weeshuys.

1 October 1748. Begraven Lena Knappers, een vrijster,

gewoont op de Agterweg.

9 Januari 1750. Begraven Tryntje, een kint van Robbert Knappert. .

4 October 1756. Begraven Jacob, een kint van Robbert

Knappert.

Sluiten