Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 December 1768. Begraven Pieter, een kint van Hendrik Knappers.

S December 1768. Begraven Hendrik, een kint van Hendrik Knappers.

4 Juli 1769. Begraven Jan, een kint van Hendrik

Knappers.

10 Januari 1781. Begraven Pieter, een kint van Hendrik

Knappers.

3 September 1782. Begraven Elisabeth, een kint van Pieter Knappert.

12 Juli 1791. Begraven Elisabeth, een kint van Pieter

Knappert.

26 Augustus 1793. Begraven Elisabeth, een kint van Pieter Knappert.

29 September 1794. Begraven Crynus, een kint van Pieter

Knappert.

8 October 1795. Begraven Pieter, een kint van Pieter Knappert.

22 April 1799. Begraven Antje Knappert, gew. in 't Gasthuys.

30 Mei 1799. Begraven Elisabeth, een kind van Pieter

Knappert.

11 Januari 1800. Begraven Pieter Knappert, gew. om het

Kerkhof, laat kinderen na.

5 Februari 1800. Begraven Adriana, kind van Pieter

Knappert.

22 Maart 1801. Begraven Pieternella, kind van wijlen Pieter Knappert

Geëxtraheerd uit de Ondertrouw-Registers.

3 December 1735. Pieter de Goede, j. m., geboortig van Vlaerdinge, woonende aldaar, geacïs. met Pieter de Goede sijn vader ende Sara Jacobs Knapper, j. d., geboortig van Schiedam, wonende alhier, geads. met Jacob Knapper, haer vader. 2 May 1739. Reyer Bastiaanse Kluytenburg, j. m.,

geboortig en wonende te Vlaardinge, geads. met Maertie Arendse Noordhoek, syn voogd en Odelia Jacobs Knappert, j. d., geboortig van Schiedam, woon. alhier, geads. met Lena Maertens, huysvrouw van Jacob Knappert, haer moeder, die affermeerde den voorn, haer Man in 't huwelijk consenteerde.

2 November 1748. Robbert Knappert, j. m., geads. met Lena Knappert syn Moey ende Elisabet Feters, j. d., beyde geboortig van Schiedam, won. alhier, geads. met Tryntje Rozendael, huysvrouw van Pieter Feters, haer moeder en vertoonende consent van de vader.

Sluiten