Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 October 1781. Pieter Knappert, j. m., geads. met Lysbeth Feteris, syn moeder en Jannetje Gouka, j. d., beide geb. en wonende alhier, geads. met haar broeder Kors Gouka.

27 November 1789. Pieter Knappert, wedr en Francyntje van der Hoeven, j. d., beiden geb. en woon. alhier.

Geëxtraheerd uit de Trouw-Registers.

27 April 1668. Joost Claasen Knapper, j. m., met Sara

Sanders.

18 December 1776. Joris Claess Knapper met Sara Augustijnse.

Geëxtraheerd uit de Kerkel. Huwelijks-Afkondigingen.

11 Maart 1668. Joost Claess Knapper, j. m. van Schiedam ende Sara Sanders, j. d., van Gorcum, beyde woon. alhier.

3 December 1735. Pieter de Goede, j. m., geb. van Vlaerdinge, woon. aldaar ende Sara Jacobs Knapper, j. d., geb. van Schiedam, woon. alhier.

2 May . 1739. Reyer Bastiaanse Kluytenburg, 1. m.,

f eb. en woon. te Vlaerding, en Odeha acob Knapper, j. d., van Schiedam, woon. alhier.

2 November 1748. Robbert Knappert, j. m. ende Elisabeth Feters, j. d., beyde geb. van Schiedam, won. alhier.

28 November 1789. Pieter Knappert, wedr en Francyntje

van der Hoeven, j. d., beide geb. en woon. alhier.

Of er thans nog leden dezer familie Knappert in leven zijn, is ons niet bekend. Te Schiedam is er thans geen meer gevestigd. Hoewel, zooals wij reeds hier te voren als onze meening gaven, er tusschen het in de Genealogie behandelde en bovenstaand geslacht niet het minste verband bestaat, meenden wij toch onze aanteekeningen, betreffende deze familie, te moeten opnemen.

(1) Annetje de Jager is dochter van Louris de Jager en van Stijntje Verbrugge. Zij is geboren te Schiedam en ondertrouwd aldaar den i8en Februari 17 23- de Ondertrouw-Registers vindt men:

Simon Knappert, meerderjarige ). m., geboortig van Maassluis en Annetje de Jager, j. d., van Schiedam, beyde wonende alhier, geads. met Styntje Verbrugge, huysvrouw van Louris de Jager, haer moeder.

Sluiten