Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit van Maassluis afkomstige geslacht de Jager voerde als wapen: In zwart een zilveren jachthoorn, gesnoerd van goud. (Zie ook aanteekeningen Hodenpijl).

(2) Hij studeerde aan de Hoogeschool te Leiden, waar hij den 2en October 1748 als student in de Rechten, onder het Rectoraat van Professor Joannes Alberti, werd ingeschreven. Van zijn promotie tot Meester in de Rechten is ons echter niets gebleken.

Wapen. Gevierendeeld: x in g<3ud een rood hart, 2 en 3 in rood drie gouden sterren geplaatst 2 en 1, 4 in goud een rood ankerkruis.

Jan Schieveen werd door Z. H. den Prins van Oranje in Mei 1790 benoemd tot Raad in de Vroedschap van Schiedam en in 1793 tot Schepen dier stad. Hij was zoon van Nicolaas Schieveen en van Elisabeth Poort, en

o kleinzoon van Jan Schieveen

een. en ]y[aartje Schouten, die

huwden te Kethel den 28en Maart 1698. (Zie verder Genealogie Schieveen in deel II).

De vrouw van Jan Schieveen, Maria Knappert, die reeds in 1765 op 34-jarigen leeftijd overleed, stierf weinige dagen na hun eenig kind Nicolaas, gedoopt te Schiedam den 6en Januari 1764 en aldaar begraven den i7en September

1765-

In de Ondertrouw-Registers vindt men op 27 October 1762 ingeschreven:

Jan Schieveen, j. m., geads. met Nicolaas Schieveen en Elisabeth Poort, syn Vader en Moeder ende Maria Knappert, j. d., beyde geboren en woonende alhier, geads. met Simon Knappert en Annetje de Jager, haer vader en moeder. (In huys aangetekent). De voorst, personen syn in huys getrouwt ten overstaen van de Heeren Dr. Joan le Roy, President-Burgemeester, Jan Jacob Mispelblom Bever, Heere van Zuid-Scharwoude en Mr. Dominicus Doom Jacobsz., Schepenen, den ióen November 1762.

Zij bewoonden een huis, op de Schie en zijn in de Groote of St. Janskerk begraven, waar hun grafsteen, met het navolgende opschrift, thans nog te vinden is:

Grafstede van Jan Schieveen, overleden den ioen Januari 1822 en Deszelfs Echtgenote Maria Knappert, overleden den 28 September 1765.

Sluiten