Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niettegenstaande wij in de Begrafenis-Registers aldaar een zeer nauwkeurig onderzoek hebben ingesteld, is er ons niets van gebleken.

(9) Dupont. Uit oude familiepapieren in ons bezit kunnen wij, omtrent dit Fransche geslacht, het volgende mededeelen:

De stamvader dezer familie

I. Pierre du Pont, genaamd de la Martinière, leefde omstreeks 1600 te Poitiers en huwde aldaar Marie Tribert.

Uit hun huwelijk waren zeven kinderen.

1. Isaac du Pont huwde te Poitiers de tweede dochter van N. Cotterby, Bankier aldaar. Hij overleed te Parijs.

2. Pierre Dupont, genaamd de la Martinière, Heer van Aubreuil, huwde te Quiray bij Poitiers een dochter van N. Nestello. Hij stierf op zijn buitengoed Aubreuil, dat gelegen was op een halve mijl afstand van Quiray.

3. Fran^ois du Pont de la Martinière, die volgt II.

4. du Pont nuwt Tachon.

5. Marie Jumelle du Pont huwde N. Huissan, geboortig uit Chevetoux. Beiden zijn te Poitiers overleden.

6. Jeanne du Pont is gehuwd met David Ingrand te Poitiers.

7. Isabeau du Pont huwde met N. Berthon, genaamd de la Bordinaire. Hij is overleden te Chatillerauld bij Poitiers.

II. fran901s du Pont, genaamd de la Martinière, geboren te Poitiers in 1652, overleden te Rijswijk den i^en Juni 1736. Hij huwde in 1701 Titia Maria Heghman (dochter van Bernhardt Heghman en van Bouwina Huninga), geboren te Groningen en overleden te 's Gravenhage den 3en Augustus 1734.

Zij hadden drie kinderen.

1. Fransois du Pont, die jong overleed.

2. Maria Lydia du Pont, die jong overleed.

3. Anthony L'Espérance du Pont, die volgt III.

III. Anthony L'Espérance du Pont, Kolonel der Artillerie, geboren te Rijssel den 3oen Juli 1710, overleden te 's Gravenhage den i5en Februari 1788. Hij huwde te Namen den 3en Augustus 1741 met Elisabeth Ketwich (dochter van Stepnanus Ketwich, LuitenantKolonel der Artillerie, geboren te Deventer den 14e" Februari 1687, overleden te 's Gravenhage den igen Mei 1762, envanjacoba Geelland), geboren te Nijmegen den 26en Augustus 1716 en overleden te Delft den 7en Mei 1808 (den nen d.a.v. op het choor der oude kerk aldaar begraven).

Uit hun huwelijk waren zes kinderen.

1. Jacoba du Pont, geboren te Namen den 5^n No-

Sluiten