Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan Dijkmans en van Maria Besemer), geboren te Schiedam den 29e" April 1788, overleden te

5. Anthony L'Espérance du Pont, geboren den 120 September 1779, overleden den 3en October d.a.v.

6. Anthony L'Espérance du Pont, geboren den 3oen Augustus 1780, overleden te Nijmegen in September 1784.

7. Alexander Willem Arnoldus du Pont, geboren te Nijmegen den 7e" Juli 1783, overleden aldaar den ien Augustus 1784.

Van Doesburgh.

Wapen. In rood drie zilveren kandelaars of zuilen.

(Rietstap in zijn Armorial geeft, voor het wapen van Doesburgh drie kandelaars met brandende kaarsen. Op enkele oude cachetten van het wapen v. D. ontbreken echter de kaarsen, hetgeen er op zou wijzen, dat het zuilen zijn, en dit weder op stamverwantschap met het Geldersch-Utrechtsche geslacht Van Doeyenburgh of Van Doyenburg).

Betreffende het oud-Geldersche geslacht Van Doesburgh, dat jaren lang teTiel

fevestiga geweest is, en dat eertijds Van Doisburgh eette, kunnen wij het volgende mededeelen:

Herman van Doisburgh huwde in 1554 met Johanna van den Bergh (dochter van Alexander en van Barbara Holl), bij wie hij zes kinderen had, waaronder Alexander van Doisburgh, die tweemaal gehuwd geweest is, 1°. met Wigmoet van Wijnbergen, 2°. met Maria Costerus.

Alexander liet drie kinderen na, waaronder Johannes Paulus van Doisburgh, die in 1603 huwde met Margaretha Alyda van Kessel, uit welk huwelijk twee zoons waren, o. a. Guert van Doisburgh, die trouwde met Elisabeth van Gemert, bij wie hij twee zoons en één dochter had. Hun zoon Gerrit van Doisburgh huwde Cornelia Buys, bij wie hij drie zonen verwekte, n. 1. Derck, die volgt, Peter en Guert.

Derck van Doesburgh huwde met eene ons onbekende vrouw, uit welk huwelijk drie zoons waren, Herman, Jacob, die volgt en Wouter Reyer van Doesburgh.

Jacob van Doesburgh, zooeven genoemd, laat bij eene ons onbekende vrouw één zoon na:

Jacobus van Doysburgh, koopman te Tiel, gedoopt aldaar den 2en Maart 1717, begraven aldaar den iöen Maart 1774. Hij huwde tweemaal i°. te Tiel den i4en Mei

Sluiten