Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i3)

uitmuntende wijze, waarop hij zich van zijn toenmaals moeielijke plichten, gekweten had.

Den ien Juni 1866 werd hem op zijn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend als Burgemeester van Schiedam, onder dankbetuiging voor ae langdurige, goede diensten, in die betrekking bewezen.

Het wapen van het geslacht »Van Dijk van Mathenesse" is:

In goud een blauwe schuin-balk, beladen met vier zilveren sterren en vergezeld van twee blauwgetongde en geklauwde roode leeuwen.

Van Dijk van Mathenesse.

(14) Hij werd den i7en Mei 1853 op achtienjarigen leeftijd als Jur. Student aan de Hoogeschool te Leiden ingeschreven.

('5) Ü5WWM 1 Wapen. Gevierendeeld :

1 en 4 in rood drie zilveren wassenaars; 2 en 3 doorsneden : a. in zilver een roode keper, beladen met drie zilveren eikels, b. in goud drie groene klaverbladen naast elkaar.

De in de Genealogie bedoelde Adriana Gips was dochter van Dingeman Gips, Scheepsbouwmeester te Schiedam, cphnrpn te

Gips. Dordrecht den 22en Decem-

, , ' ber 1806, overleden te Schie¬

dam den iien Maart 1885. Hij huwde den nen Maart 1830 met Dirkje Maria van de Garde (dochter van Christiaan van de Garde en van Ida van der Kaay), geboren te Zalt-Bommel den 4en Januari 1805, overleden te Schiedam den 4en December 1865.

Zij was kleindochter van Cornelis Gips, Scheepsbouwmeester te Dordrecht, geboren aldaar den 2Óen Juni I77g> overleden te Dordrecht den 22en Juni 1843. Hij huwde aldaar den i8en Juli 1801 met Adriana Boest (dochter van Dirk Boest en van Judic Versteegh), geboren te Dordrecht den ioen April 1776, overleden aldaar den 3ien Maart 1823.

Sluiten