Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de(r) Garde.

Zij was achter-kleindochter van Pieter Gips, Scheepsbouwmeester te Dordrecht en Deken van het Noachsgilde aldaar, gedoopt te Dordrecht den iqen Februari 1740, overleden aldaar den nen April 1828. Hij huwde te Dordrecht den ie» October 1775 met Dingena van Limmen (dochter van Cornelis van Limmen en van Maria van Dorsser), gedoopt te Dordrecht den 7«» Februari 1754, overleden aldaar den ien April 1833.

Zij was achter-achterkleindochter van Pieter Gips en van Johanna Catharina Rootbeen.

Wapen. Gedwarsbalkt van vier stukken, zilver en blauw; het eerste stuk beladen met drie blauwe ruiten, naast elkaar, en het vierde met een zilveren gevangen boei.

De in de Genealogie genoemde Dirkje Maria van de Garde was dochter van Christiaan van de Garde, gedoopt te Zalt-Bommel den igen October 1769, overleden aldaar den iien Mei 1821. Hij huwde te Zalt-Bommel oden T11H tRot met Tda

van der Kaay (dochter van Dirk van der Kaay en van Johanna van der Kaay), gedoopt te Zalt-Bommel den gen Maart 1774, overleden aldaar den 22«n Januari 1840.

Zij was kleindochter van Anthony van de Garde en van Johanna van Hoften.

In de Ondertrouw-Registers te Schiedam vinden wij hem ingeschreven als volgt: .

18 Januari 1770. Adrianus Knappert, geads. met juffrouw Anna de Jager, wede van Simon Knappert sijn moeder en Cornelia Antonetta den Beer, beide wonende alhier, geads. met haar vader den WelEd. Gestr. heere Mr. Marts den Beer, Raad en OudBurgr deeser stad, mitsgaders Hoogheemraad van Schieland (in huys aangeteekent).

In de Begrafenis-Registers is hij ingeschreven als volgt: n Dec. 1808. De heer Adrianus Knappert, oud 71 jaren gewt op de Gooystraat, nalatende 15 kinderen of verdere descendenten, overl. 10 deezer.

In de .Nederlandsche Jaarboeken" komen verschillende Resolutiën van den Prins-Erfstadhouder voor, waarbij Adrianus Knappert hetzij tot Burgemeester, vroedschap of Schepen benoemd wordt. Wij meenen dat

Sluiten