Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze Resolutiën van groot belang zijn, als een bijdrage tot de familiegeschiedenis van Schiedam, waarom wij ze dan ook hieronder »in extenso" laten volgen.

1783. Mei. Uit eene overgeleverde Nominatie zijn door Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heer Prins Erfstadhouder tot Burgemeesters verkoren de Heeren Pieter Schouhamer, Mr. Pieter Loquet, Heere van der Burch en Isaak Troomer, tot Scheepenen de Heeren Mr. Hendrik van der Heim, Heere van Baarland, Bakendorp en Oudelanden; Jan David Pichot, Mr. Willem van Walwijk, Adrianus Knappert, Dr. Anthony Gijsberti Hodenpijl, Jan Burgwal en Cornelis Heereman en tot Schepen en Commissarissen over des Gemeene Landsmiddelen uit de verkorene Schepenen aangesteld de Heeren Van der Heim, Pichot en van Walwijk, terwijl voorts door Zijne Doorl. Hoogheid, in plaatse van wijlen Mr. Hendrik van Bulderen, mede uit eene overgeleverde naamlijst tot Raad in de Vroedschap dezer stede is benoemd Dr. Anthony Gijsberti Hodenpijl.

1787. Schiedam. Den 8en dezer (October) is na een ziekte van 7 maanden in den ouderdom van ruim 55 jaren overleden de Heer Mr. Philippus Theod. van Cloon, Raad in de Vroedschap en Regeerend Burgemeester dezer stad. In wiens plaatse den ióen October uit eene overgeleverde Nominatie, op den i4en dezer door de Vroedschap dezer stad gemaakt, door Zijne Doorl. Hoogheid der Heere Prins Erfstadhouder, tot Burgemeester dezer stad verkozen en in die waardigheid ingehuldigd is: den Heere Daniël Pichot.

Den 3oen dezer maand hebben Hun Edele Mogende de Heeren Commissarissen van Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prins Erfstadhouder uit Hoogdeszelfs naam, ingevolge de autorisatie van Hun Edele Groot Mog. Resolutie van den 9 dezer loopende maand, op welgemelden Heer Prins Erfstadhouder, aangesteld tot Raden in de Vroedschap dezer stad de Heeren Pieter Schouhamer, Mr. Pieter Loquet, Heer van der Burch, Jan Jacob Mispelblom Beyer. Heer van Zuid-Scharwoude, Mr. Carel Joan Bosschaart, Mr. Dominicus Doom Jacobsz., Nanning de Greve, Isaac Tromer, Daniël Pichot, Mr. Thomas Johannes Pigeaud, Mr. Daniël Fran^ois Pichot, Mr. Willem van Walwijk, Adrianus Knappert, Dr. Anthony Gijsberti Hodenpijl, Cornelis Heereman, Arnoldus van den Berg, Hendrik van den Heuvel Lz., Mr. Ysbrand de Koek Cz. (behoudens deszelfs post als Secretaris dezer stad), Adrianus van Schaik, Daniël Pietermaat, Mr. Adriaan Maasdam, Jan van Wijck, Jan van der Valk, Kornelis Ruighart en Ruth Verboon.

i79°-„ Mei. Uit eene overgeleverde Nominatie zijn door Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heer Prins Erfstadhouder verkozen tot Burgemeesters de Heeren Mr.

Sluiten