Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i9)

(20)

In de Consistoriekamer der Groote of St. Janskerk te Schiedam bevindt zich een fraai gebeeldhouwd geschilderd wapen van Den Beer, hetwelk daar is aangebracht ter herinnering aan het Kerkmeesterschap van Mr. Martinus den Beer, die van 1755 tot 1778 deze betrekking vervulde.

In de Ondertrouw-Registers te Schiedam is hij ingeschreven als volgt:

17 Sept. 1807. Simon Knappert, J. M., geboren alhier, hebbende deszelfs vader de heer Adrianus Knappert ter secretarie gedeclareerd in het a. s. huwelijk te consenteren en Elisabeth Dupont, T. D., geb. te 's Bosch en beide won. alhier, geads. met hare moeder Lucretia Cornelia Bols, wede van Antony Dupont, getrouwd aan huis 2 Oct. 1807.

Wapen. Gevierendeeld: 1 en 4 onder een blauwen hemel op een groenen grasgrond een aanziende boer,

fekleed met een bruin amizool, zwarte korte broek, witte kousen en witte hoed, de handen in de zakken gestoken; 2 en 3 in zilver drie zwarte hoefijzers. Gekroonde helm. Helmteeken: de Boer. Dekkleeden: zilver en zwart.

Dijkmans.

Uit onze uitgebreide verzameling gegevens, betreffende deze familie, kunnen wij het volgende mededeelen:

I. Zacharias Dijkmans, Kamerschilder te 's Gravenhage, overleden omstreeks 1657, was in 1631 Lid en in 1645 Hoofdman van het St. Lucasgilde te 's Gravenhage. Hij huwde met Anna Turck, die nog leefde in 1663, bij wie hij zeven of acht kinderen had, waaronder:

II. Sacharias Dijkmans, gedoopt te 's Gravenhage den 2Óen Juli 1645, begraven aldaar in October 1702. Hij huwde (Huw. afk.) te 's Gravenhage den 2ien November 1677 met Adriaantje Boot, geboren te Gorinchem.

Sluiten