Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(27) Den 22en September 1857 werd hij op 18-jarigen leeftijd als Medisch Student aan de Hoogeschool te Leiden ingeschreven, en promoveerde aldaar den i7en Juni 1861 tot Med. Doctor na verdediging eener dissertatie getiteld: »Over aangeboren hartgebreken". (Leiden, S. C. van Doesburgh).

Hij vestigde zich als geneesheer te Maassluis alwaar hij den ien Juli 1861 tot Gemeente-geneesheer benoemd werd.

Den i2en Februari 1865 reeds overleed hij aldaar.

Den 270 jUni 1865, dus weinige maanden na zijn dood, werd een door hem geschreven verhandeling, getiteld: «Bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis der zoetwater Planariën", als antwoord op een, door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, uitgeschreven prijsvraag, met de gouden medaille bekroond.

(20; I • Het wanen van dit oud-

Fransche geslacht is als volgt:

In goud een zwarte kraai vliegende naar een groene oranjeboom met gouden vruchten, van welke drie afvallen, de boom geplaatst op grasgrond, rechts (herald.) in het schild. Helmteeken: de oranjeboom. Dekkleeden: groen en goud(?).

Van deze Refugiésfamilie, welke stamt uit net adelijk

Vernède. Gasconsche geslacht Ver-

nède de Corneii.lan zullen wij in één der volgende deelen van het»Gulden Boek" een zeer belangrijke Genealogie opnemen.

(29)

Het wapen van dit geslacht, waarvan de kleuren ons niet bekend zijn, is:

In een berg

vergezeld van twee doornstruiken, alles uit den schildvoet komende. (Naar een afdruk in lak).

Berghege.

•7

Sluiten