Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3°)

De familie Sickenga voert als wapen:

In blauw drie zilveren rozen, 2 en 1.

Wapenspreuk: Hora Ruit. (Naar een afdruk in lak).

Sickenga.

(31) Den i7®n Mei 1853 werd hij op 17-jarigen leeftijd, als Theologisch Student aan de Hoogeschool te Leiden, onder het Rectoraat van Professor Juynboll ingeschreven. In 1859 was hij Predikant te Avenhorn en Grosthuizen bij Hoorn, in 1863 Predikant te Harlingen, in 1866 te Deventer en in 1867 te Leiden. Den 8en Februari 1875 werd hij door derr Leidschen Senaat benoemd tot Doctor honoris causa in de Theologie, terwijl hij in 1882 als Kerkelijk Hoogleeraar aan de Gemeente-Universiteit te Amsterdam werd aangesteld.

Een groot aantal artikelen, vooral op theologisch gebied, werden er van zijne hand in verschillende tijdschriften opgenomen terwijl hij ook schrijver was van een ♦Handleiding bij het Godsdienst-onderwijs" in drie deelen: I. Voorchristelijke Godsdienst. II. Israël, III. Oorsprong van het Christendom.

Het tweede stuk (Israël) werd in het Engelsch vertaald en uitgegeven.

Sluiten