Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN.

VAN DER HEIM *).

(1) Mr. Johannes Hendrikus van der Heim werd den 23e" Augustus 1720 aan de Hoogeschool te Leiden als Jur. Student ingeschreven. Hij werd den igen Augustus 1726 geadmitteerd tot het Groot-Burgerrecht van Schiedam, komende van Rotterdam.

(2) Hendrik van der Heim was de eerste van dit geslacht die zich te Schiedam vestigde. Hij bewoonde een huis aan de Haven en huwde, zooals uit de genealogie blijkt, met Grietje (in de begrafenisregisters wordt zij Margretha genoemd) van Bleiswijck.

Hun grafzerk, die zich thans nog in de Groote of St. Janskerk te Schiedam bevindt, draagt het navolgende opschrift:

Grafplaats van de Heer Hendrik van der Hiim, Raad en Schepen der Stad Schiedam OblIT den IV Augustus MDCL (verder onleesbaar).

Juffrouw Margaretha van Bleiswijck svn Huysvrouw OBIIT den den XII April MDCCI.

/ES LXXX1II.

(3) Hij werd geboren te Delft in 1577 en overleed den 27 Februari 1631. Hij was Veertig-Raad, Schepen, Weesmeester en Burgemeester te Delft, Regent van het wees-

•) Door verschillende omstandigheden, onafhankelijk van onzen wil, hebben wij de aanteekeningen iVan der Heim" niet zoo uitvoerig kunnen behandelen als die der andere familiën. In een onzer volgende deelen komen wij echter hierop terug.

Sluiten