Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A°. 1670.

Ik Jan van der Heim ben met myn beminde vrou Anna Bosschaert ondertrout den 7en September en zijn met den anderen den 3oen d°. tot Vlissingen door meester van Deynse getrout, God laat ons langh met vreugt tot synder eer en onze zaligheid leven, amen.

1672.

Getrout met Den 22en Juny omtrent de zes uuren des naarCorn Jas" middags is mijn vrouw verlost van een Dogter, sertotVHs- W'J Margrieta naar mijne moeder hebben laten sineenobiit noemen> daar van de getuygen syn moeder Mar'grieta van Bleyswyck en myn swager Hendrik Bordenus.

1674.

Getrout met Den ioen April dinsdagh tussen 11 en 12 uuren isaac Crane, js mjjn vrouw verlost van een dogter, die wij terdam Catharina naar mijn vrouws moeder hebben doen noemen, waarvan de getuygen zijn oom Nicolas de la Bassecour, moeder Catharina van de Putte, suster Geertruy Dullaart, Huysvrouw van Cornelis van der Heim.

1675-

Is dennen Den 2Sen July Donderdag 'smergens ten half October 1676 zes uuren is mijn vrouw verlost van een Dogter, ten "o^uuren c''e W'J Elisabeth hebben doen noemen, waarvan gestorven * getuigen zijn Broeder Adam van der Heim en suster Catharina Bosschaert, huysvrouw Dagh.

1676.

Den 2ien September 's Maandags 's mergens omtrent seeven uuren is miin vrouw verlost van een Zoon, die wij Jan hebben doen noemen, waarvan de getuygen zijn Broer Jacobus Zwerius, suster Johanna Bosschaert, getrout geweest met Adriana de Jong in 't jaar 1708 en gestorven 1710 in Januari, zonder kinderen.

1679 den 3oen Den gen December 1678 's morgens omtrent 5 Jum gestor- uuren js mjjn vrouw verlost van een Dogter, die ven- wij hebben laten noemen Johanna, waarvan de

getuygen syn Carel Bosschaert, en Christina Willens,

uysvrouw Pieter van de Putte.

1679.

den 8en November 's morgens omtrent seeven uuren is mijn vrouw verlost van twee soonen en naar seeven a agt uuren levens beyde gestorven.

Sluiten