Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1681.

1681. Den Sen Mey 's avons omtrent half tien uuren

Leeft nog on- ;s lnijn vrouw verlost van een Dogter, die wij gehuwd. AJida hebben laten noemen, waarvan de getuigen zijn Nicolaas Dagh, Christina Willens, huysvrouw van Pieter van de Putte.

1682.

Comelia leeft Den 2en October is mijn vrouw des mergens nog onge- ten negen uuren verlost van een Dogter, die wij Comelia hebben laten noemen en ten half elf uuren nog verlost van een Dogter in twijfeling zijnde of het levend of dood was, de getuygen van het gedoopte kind syn Jacobus Zwinius, Cornelio Weymans, huysvrouw van Carel Bosschaert, Johanna Bosschaert, huysvrouw van Aarnout de Lannoey.

1684.

Leefi onge- Den 9en Augustus is mijn vrouw des mergens huwd. ten half negen uuren verlost van een Dogter, die wij Johanna hebben laten noemen, waarvan de getuygen zijn Casparis Versteeg, Aarnout de Lannoey en Maria Everts, wed. van Carel de Ridder.

1685.

Den 28en September des morgens tusschen 10 en 11 uuren is mijn vrouw verlost van een zoon, die wij naar mijn vader, Hendrik, hebben laten noemen, waarvan de getuygen zijn Pieter van de Putte en moeder van der Heim.

1686.

Den gen November is mijn vrouws moeder Catharina van der Putte, wed. Johannes Bosschaert 's mergens ten vijf uuren out zijnde 14 dagen minder als 76 jaren gestorven.

1686.

Den 28en Oe- Den isen December omtrent twaalf uuren des tober 1687 nagts is mijn vrouw verlost van een zoon, die wij es mi dagT-Carel hebben laten noemen, waarvan de getuygen zijn Carel Bosschaert en Christina Willems, huysvrouw van Pieter van de Putte.

1688.

Obiit vrijer. Den yen Maart 's nagts ten half een uuren ben ik verlost van een Soon, die wij hebben laten noemen Nicolaas, waarvan de getuygen zijn Aarnout de Lannoey en Anna Pijl, huysvrouw van Nicolaas Dagh.

1688.

Den i7«n December is mijn man gestorven en 23en begraven.

Sluiten