Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKEN1NGEN.

VAN HODENPIJL, HODENPIJL EN

GIJSBERTI HODENPIJL.

Er is mogelijk geen geslacht hier te lande, waarvan het wapen zoovele, dikwijls zeer ingrijpende wijzigingen en veranderingen heeft ondergaan als dat van Hodenpijl (Gijsberti Hodenpijl).

Het oorspronkelijk wapen »Van

Hodenpijl", waarvan afdrukken in was aanwezig zijn in het familiearchief, is geschuinbalkt van goud en rood (fig. i).

De nakomelingen van Dirck van Hodenpijl, die huwde een dochter van Gerrit van Heemstede (zie Genealogie), voerden als wapen:

Gedeeld: i geschuinbalkt van goud en rood (Hodenpijl), 2 in goud zeven roode merletten, geplaatst 2, 2, 2 en 1 (Heemstede) (fig. 2), of ook wel het wapen Heemstede met een vrijkwartier van Hodenpiil. Tan van Hoden¬

pijl (zie Genealogie, pag. 87) voerde echter nog het oorspronkelijke wapen, blijkens een

Fig. 1.

Sluiten