Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 6.

Het wapen" dat door de familie Gijsberti gevoerd werd, was:

Kepersgewijze doorsneden van effen zilver op blauw met een gouden lelie. Over alles heen een roode keper (fig. 7).

De descendenten . van Paulus Gijsberti, die den 2^ea Juli 1727 te Schiedam huwde met Hester Hodenpijl, en die zich Gijsberti Hodenpijl (in den aanvang ook wel Gijsberts Hodenpijl) noemden, namen het navolgende wapen aan:

Gevierendeeld: 1 Gijsberti, 2 in blauw zeven merletten van zilver, 2, 2, 2, 1 geplaatst, 3 in zilver twee zwemmende blauwe visschen, boven elkaar, 4 geschuinbalkt van goud en rood (Hodenpijl) (fig. 8).

Wij hebben bij het bestudeeren van ae groote voorraad Geslachtswapens, die zich, door de goede zorgen van enkele leden der familie Gijsberti Hodenpijl in het familiearchief bevindt en waarvan een groot aantal ons onbekend was, en ook niet bij Rietstap voorkomt, een eigenaardige opmerking kunnen maken, ten aanzien van het wapen Gijsberti.

Virginia Gijsberts, huwde zooals uit de Genealogie blijkt te Dantzig in 1711, met Reinier van Heemskerk, zoon van Reinier van Heemskerck en van diens tweede vrouw Anna Gellentin Johansdr.

Wij vinden in genoemd familiearchief, dat het wapen «Gellentin" is: in blauw een roode keper, vergezeld in het hoofd van twee gouden sterren en aan den voet van een zilveren lelie (fig. 9).

Niet onwaarschijnlijk komt het ons voor dat het wapen «Gijsberti" ontstaan is uit dat van • Gellentin". Met weglating der sterren in het schildhoofd en een wijziging in de kleuren van het schild en lelie

Fig. 8. is het wapen 'Gijsberti" tot stand

gekomen. Zoo althans, meenen wij, ons de wording van dit wapen te moeten voorstellen, ook

Fig. 7.

Sluiten