Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(»)

Wapen. In rood een gouden adelaar met blauwen bek en pooten.

Van Zijll.

(3) Uit het huwelijk van Margarita van Hodenpijl met Philips van Spangen waren twee zonen:

1. Ogier van Spangen, die in 1345 bij Stavoren met Graaf Willem IV in den strijd verslagen werd. Hij had in 1344 zijn leengoederen verneven en liet geen kinderen na-

2. Dirck. van Spangen, genoemd in de jaren 1350, 1357 en 1359, toen hij zijn leengoederen heeft verheven. Hij huwde met Maria van Sevenbergen.

Het geslacht van Spangen voerde als wapen: In goud een blauwe dwarsbalk, vergezeld van drie roode — blauw getongde leeuwenkoppen 2—1.

Van Gouthoven in zijn Chronic van Holland, deelt omtrent «Spangen" het volgende mede:

•Het geslacht van Spangen behoorde tot de oudsten en aanzienlijksten van dien tijd. Reeds in 1190 was Tacob Alewynsz., Ridder, burggraaf van Leiden en Heer van Rhynland en Britten. Zijn nazaten bewoonden prachtige kasteelen. Het slot Spangen, dat door Philips van Uyternisse in 1310 gebouwd is, praalde met vijf torens en spande in grootte en sierlijkheid de kroon boven alle sloten van gansch Holland. Doch deKennemers, die het op alle sloten en heerenhuysen gemunt hadden, hebben dat slot in 1426 geheel verwoest en gesloopt. Een andere Philips van Spangen Engelbertszoon heeft het in het jaar 1453 wel herbouwd, doch op verre na zoo prachtig en fraai niet, als het vroeger geweest was. . ,

Philips van Uyternisse heeft in 1310 een vikary ot kapel gesticht in de St. Hippolituskerk te Delft, welke in 1450 nog vermeerderd en verbeterd is door een andere Philips. De vrouw van eerstgenoemde zou op Hemelvaartsdag in dezelfde kerk een Kannunnicks proeve gesticht hebben".

(4) Dirck van Hodenpijl komt voor in eenige brieven berustende op het Rijksarchief te Utrecht, in verband

Sluiten