Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met goederen, liggende onder Rijswijk, die hij in leen krijgt of verkoopt.

(5) Uit het tweede huwelijk van Alijd van Hodenpijl met Boudijn Hart van der Woerd was één dochter, Margaretha. Zij huwde met Hendrik van der Burch en werd begraven in het dorp 't Woud nabij Delft, waar men in het portaal van de kerk een blauwe zerk vindt, die vroeger vóór de predikstoel lag en waarop de navolgende vier kwartieren voorkomen:

Van der Burch Van der Woerd

Van Brakel Van Hodenpijl.

Hieraan is het navolgende Randschrift in Gotische letters toegevoegd:

•Hier leyt begraven Aem Heinrics, starf An°. XVCV den derden dacn van Pril, ende Margriet syn wyf starf A°. XIIIICLXXIX, den letsten dach in Julio. Bid voor de sielen van Jan en Heinrick haer vader."

In de Oude Kerk te Delft was een grafsteen waarop te lezen stond:

Hier liggen begraven dese Amboren ende meer huire nacomers van Franc getrout met Catrijn van Tol ende Alijd van Hodenpijl sijn wijf, sedert genoemt van der Meer, nu mede Berendrecht.

(5*)

Het wapen van het geslacht van Tol was:

In zilver drie roode waterbladeren.

(6) Dirck van Hodenpijl, liet volgens gegevens aanwezig in het familie-archief G. H. vermoedelijk behalve de vijf genoemde kinderen twee bastaardzonen na, n.1. Hugo Blote en Jan van Hout.

(7) Magteld van Hodenpijl, schijnt na den dood van haar Echtgenoot in het bezit gebleven te zijn van het Slot Bloemesteijn, en waarschijnlijk is het daardoor dat dit slot in 1456 het eigendom was van Jacob Arentz. van Hodenpijl, Maria van Hodenpijl, Jonkvrouwe van den Hurst en haar zoon Jan. Een geaeelte kwam vervolgens aan zekere Kapellany te Delft.

Sluiten